Társasági jog

Társulásunk tagjai hazai és külföldi ügyfeleknek végzett évtizedes munkájuk során jelentős tapasztalatot halmoztak fel kis- és nagyvállalatok társasági és cégjogi ügyeinek ellátásában egyaránt.

Munkánk során tanácsot adunk Megbízóinknak, a számukra céljaik megvalósításához, tevékenységük kifejtéséhez legmegfelelőbb cégforma kiválasztásában, támogatjuk őket a döntés-előkészítéshez szükséges jogi háttér feltárásával. Készséggel vállaljuk létesítő okiratok és módosításaik, taggyűlési, illetve közgyűlési jegyzőkönyvek, határozatok és a kapcsolódó egyéb cégiratok, szabályzatok (SZMSZ) és ügyrendek megszövegezését, továbbá ellátjuk Megbízóink képviseletét a cégbírósági eljárás során.

Szolgáltatásunk a gazdálkodó szervezetek valamennyi létszakaszára kiterjed: a társaság, kereskedelmi képviselet, külföldi vállalkozás fióktelepe alapításától a vállalat hétköznapi működésén, esetleges átalakulásokon át a cég jogutóddal, vagy jogutód nélkül történő megszüntetéséig.

Gyakorlatunk kiterjed a részesedésszerzéseket, vállalatfelvásárlásokat megelőző jogi átvilágításokra, valamint a tranzakció jogi vonatkozású ügyeinek teljes körű lebonyolítására.

Igény esetén közreműködünk továbbá a hatékonyabb működést szolgáló szindikátusi szerződések, illetőleg vállalatcsoportok tagjainak egymáshoz való kapcsolatát szabályozó megállapodások előkészítésében, véleményezésében.

A társaságokon kívül gyakorlatunk kiterjed társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek) és szövetkezetek jogi ügyeinek ellátására is.