A Társulás tagjai

A Társulás célkitűzése, hogy a problémamegoldó gondolkodás, aperpetual motion szakmai felkészültség, és a hazai joggyakorlatban szerzett tapasztalat eszközeivel eredményorientáltan segítse ügyfelei gazdasági tevékenységét, érdekeik lehető leghatékonyabb érvényesítését. Ügyfeleink érdekeit a legnagyobb odaadással és legjobb tudásunk szerint képviseljük.

Péter Ügyvédi Iroda

Az iroda 1999-ben történt megalapítása óta eltelt több mint egy évtized során sokrétű gyakorlatot folytatott az ingatlanjog, a társasági jog és a tágabb értelemben vett kereskedelmi jog területén. Elsősorban német és osztrák megbízók képviseletét látja el, jogi tanácsadást nyújt külföldi befektetők magyarországi érdekeltségeivel kapcsolatban, és több magyar kis- és középvállalkozót, vállalkozói csoportot is ügyfelei között tudhat. A Társulás tagjaként célunk elsősorban ügyvédi tevékenységünk spektrumának tovább szélesítése, irodánk szakmai kapcsolatainak bővítése és – mindenekelőtt – régi és új megbízóink minél körültekintőbb, professzionálisabb kiszolgálása.

Gondos Ügyvédi Iroda

Az iroda 2010-ben egy nagyobb ügyvédi irodából történt kiválás útján jött létre. Az új irodát azért hoztuk létre, hogy korábbi és új munkatársainkkal együtt egy megújult, dinamikus együttműködés részévé váljon.  A megalakulástól kezdve folyamatosan fenntartjuk a korábbi bevált szakmai és ügyfélkapcsolatokat, egyidejűleg keressük és bővítjük lehetőségeinket új területeken. Régi ügyfeleinknek hálásak vagyunk bizalmukért, új ügyfeleinktől igyekszünk ezt elnyerni.  Irodánk célja a Társulás tagjaként, csapatmunkában megfelelni a korszerű kihívásoknak, helytállni a hazai és nemzetközi gazdasági élet jogi feladatainak megoldásában.

Kánai Ügyvédi Iroda

A Kánai Ügyvédi Iroda 2000-ben alakult és az elmúlt több mint tíz év alatt ismert nemzetközi ügyvédi irodákkal, illetve nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező magyar ügyvédi irodákkal szoros együttműködésben segítette ügyfeleit jogi problémáik megoldásában. A Társulás tagjaként – a közös céloknak is megfelelően – a Kánai Ügyvédi Iroda az ügyfelek felmerülő igényeinek komplexebb kiszolgálása mellett a kollégákkal történő közös munka által megteremtett szakmai és emberi többlet-értékek folyamatos fenntartását és gyarapítását tűzte ki céljául.

dr. Veress Rita

Egyéni ügyvéd

dr. Inzelt András

Egyéni ügyvéd