Munkajog

Mivel megbízóink túlnyomórészt gazdasági társaságok, így napi szinten látjuk el őket, mint munkáltatókat munkajogi tanácsokkal. Közreműködünk a munkaviszony létrehozása során, kidolgozzuk a különböző igényeknek megfelelő tanulmányi szerződéseket, munkaszerződéseket, a távmunkában dolgozók és a vezető munkavállalók egyedi szerződéseit, és az ezekhez szervesen kapcsolódó külön megállapodásokat, konkurencia-klauzulákat, vagy a titoktartási megállapodásokat.

A munkaviszonyok szabályos és zökkenőmentes fenntartásához segítünk kidolgozni az egyes munkáltatók speciális igényeinek megfelelő belső szabályzatokat, mint pl. a munkahelyi etikai és összeférhetetlenségi szabályzatot, a rendkívüli munka elrendelésének és nyilvántartásának szabályait vagy a különböző többletjuttatások (cégautó, mobiltelefon, cafeteria juttatás) igénybevételének feltételeit rögzítő előírásokat.

Segítséget nyújtunk a munkaidő beosztására, vagy a bérpótlékok számítására irányuló kérdésekben. Egyes esetekben jogi tanácsokat adunk a szakszervezetekkel folytatott tárgyalások során.

Mindig ügyelünk arra, hogy ügyfeleink kellő körültekintéssel és maradéktalanul a jogszabályoknak megfelelve járjanak el, ha a munkaviszony megszüntetésére kerül sor, bármilyen módon (rendes vagy rendkívüli felmondással, közös megegyezéssel, a próbaidő alatt vagy azon túl), csoportos létszámleépítés esetén pedig a leépítés ütemezésében, szervezésében, a munkavállalókkal való kapcsolattartásban és kommunikációban segítjük megbízóinkat, elkészítve a szükséges okiratokat és ellátva a hatóságok előtti képviseletüket.

Mivel a jogviták ezen a területen is elkerülhetetlenek, rendszeresen képviseljük ügyfeleinket a munkaügyi perekben.